Loading

Sözlük

ISO belgesi, bir kuruluşun sistemlerinin veya ürünlerinin belirli bir standartta olduğunu belgeleyen bir sertifikadır. ISO (International Organization for Standardization), dünya çapında birçok alanda kabul görmüş standartlar yayınlamaktadır. En yaygın olarak kullanılan ISO standartları arasında ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) bulunmaktadır.

ISO 9001, kalite yönetim sistemi standartıdır. Bu standart, bir kuruluşun ürün veya hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmek için gerekli olan sistemleri ve prosedürleri tanımlar. ISO 9001 belgesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi standartlarını karşıladığını belgelemek için verilen bir sertifikadır.

ISO 9001 belgesi sahibi bir kuruluş, müşteri memnuniyetini sürekli olarak iyileştirmeyi, ürün ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak ölçmeyi, kalite politikasını uygulamayı ve sürekli iyileştirmeye yönelik bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı taahhüt etmektedir. Bu belge, müşterilerin ve diğer ilgili tarafların, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi standartlarını karşıladığına dair bir güvence olmasını sağlar.

ISO 10002, müşteri memnuniyeti yönetimi standartıdır. Bu standart, bir kuruluşun müşteri şikayetlerini nasıl yöneteceğini ve nasıl çözeceğini tanımlar.

ISO 10002 belgesi, bir kuruluşun müşteri şikayetleri yönetim sistemini karşıladığını belgelemek için verilen bir sertifikadır. ISO 10002 belgesi sahibi bir kuruluş, müşteri şikayetlerini kabul etmeyi, incelemeyi, çözmeyi ve sonuçlarını izlemeyi taahhüt etmektedir. Bu belge, müşterilerin ve diğer ilgili tarafların, bir kuruluşun müşteri şikayetlerini nasıl yöneteceğine ve nasıl çözeceğine dair bir güvence olmasını sağlar.

Marka tescili, bir kuruluşun veya kişinin bir ürün veya hizmeti ile ilgili olarak kullandığı isim, logo, sembol veya diğer tanıtım unsurlarının yasal olarak korunmasını sağlamak için yaptığı bir süreçtir. Marka tescili, bir kuruluşun veya kişinin ürün veya hizmetlerini diğerlerinden ayırt etmesini ve koruyan bir hak elde etmesini sağlar. Bu hak, diğerlerinin aynı veya benzer isim, logo, sembol veya diğer tanıtım unsurlarını kullanmasını engellemek için kullanılabilir.

Marka tescili, bir ülkenin veya bölgenin marka dairesi tarafından yürütülen bir süreçtir. Bu süreçte, bir marka için önceden tescil edilmiş olan markaların varlığı araştırılır ve marka başvurusu gerçekleştirilir. Başvuru onaylandıktan sonra, marka tescili gerçekleşir ve marka sahibi, markasını koruma hakkına sahip olur.